20 Mart 2009 Cuma

Cisco 3550 anahtarın konsol şifresini kırmak

Cisco 3550 anahtarın konsol şifresi nasıl kırılır?
1. Anahtarı kapatın

2. Anahtarın ön sol kısmında bulunan “MODE” düğmesine parmağınızı basılı tutarak anahtarın güç kablosunu bağlayın.

3. Port1X’e ait olan LED ışığı söndükten sonra parmağınızı “MODE” düğmesinden çekin.

4. flash_init komutunu çalıştırın:
switch: flash_init
Initializing Flash...
flashfs[0]: 21 files, 4 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 15998976
flashfs[0]: Bytes used: 4395008
flashfs[0]: Bytes available: 11603968
flashfs[0]: flashfs fsck took 23 seconds.
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

5. load_helper komutunu çalıştırın:
switch: load_helper
switch:

6. dir_flash komutunu çalıştırın: (İki nokta üst üsteyi yazmayı unutmayın.)
switch: dir flash:
Directory of flash:/

1 -rwx 2518 config.text
2 drwx 192 c3550-i9q3l2-mz.121-11.EA1

11603968 bytes available (4395008 bytes used)

7. Bu komutla, “flash” belleğin içindeki dosyalar görülür. “config.text” dosyası anahtarınızın konfigürasyonunu içeren dosyadır. Bu dosyaya ihtiyacınız yoksa silebilirsiniz:
switch: delete flash:config.text
Are you sure you want to delete "flash:config.text" (y/n)?y
File "flash:config.text" deleted
Anahtar açıldıktan sonra “flash” belleğin içinde “config.text” dosyayı yer almayacaktır. “copy running-config startup-config” ya da “write memory” komutlarından birini yazdıktan sonra anahtar yeni “config.text” dosyasını oluşturacaktır.
Eski konfigürasyon dosyasına ihtiyacınız varsa, ismini değiştirmek suretiyle dosyanın bir yedeğini alın:
switch: rename flash:config.text flash:config_old.text
Bu şekilde eski konfigürasyon dosyasının yedeği “config_old.text” dosyası şeklinde alınmış oldu. Anahtar açıldığı zaman boş konfigürasyon dosyası “config.text” dosyası içinde yer alacaktır. Eski konfigürasyona erişmek için anahtarın konsolundan girilip “config_old.text“ dosyasına bakılabilir. (Bu dosyaya istediğiniz ismi ve uzantıyı verebilirsiniz.)

8. Aşağıdaki komutla anahtarı boş konfigürasyonla açın:
switch: boot
Loading "."....: permission denied
Interrupt within 5 seconds to abort boot process.
Loading "flash:/c3550-i9q3l2-mz.121-11.EA1/c3550-i9q3l2-mz.121-11.EA1.bin"...###...

9. Bundan sonra anahtar aşağıdaki gibi boş konfigürasyonla açılacaktır:
--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
00:00:55: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
00:01:00: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C3550 Software (C3550-I9Q3L2-M), Version 12.1(11)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Aug-02 09:33 by antonino
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: